muskelbehandling

 

Det finns alltid en anledning till att man har ont någonstans, och min övertygelse och erfarenhet är att många besvär har muskulära orsaker, vilka därmed kan avhjälpas med behandlande massagetekniker.

 

Regelbunden massage ökar ditt välbefinnande på många sätt, den håller borta trötthet och smärta i kroppen genom att lösa upp spänningar och ge

en härlig avslappning. 

 

En massagebehandling kan både förebygga dina besvär och hjälpa dig med nuvarande smärta. I samarbete med kunden tittar vi på "livsmönstret"

för att se vilka orsaker muskelspänningen kan ha, och vad man kan göra för att förändra mönstret.

Jag ger gärna tips om grundläggande träning och stretchning om så önskas.

 

En triggerpunkt är muskelfibrer som har dragit ihop sig i ett spänt band i en muskel, för att den har varit för spänd under en längre tid, p g a tex överbelastning, överansträngning, ensidigt arbete eller stress. Det är en slags "överspänningsmätare" som känns igen genom att den ömmar när man trycker på den. En triggerpunkt skickar oftast ut en strålande "spöksmärta" till andra delar av kroppen i ett speciellt mönster. Den kan kännas tydligt som en liten knuta eller knöl, liksom en ärta eller en bit halvkokt spaghetti. Det är en hyperirritabel punkt som gör att muskeln tappar kraft.

 

Triggerpunkter är skyldiga till många besvär, vilka ofta felaktigt klassas som muskelinflammation, artrit, tendinit, bursit eller skadat ligament. De kan även vara skyldiga till symptom som huvudvärk, ryggont, yrsel, illamående, kronisk trötthet och en brännande stark smärta i någon del av kroppen.

 

Muskelmassage kombinerad med töjningar

 

Muskeln förs till ett utdraget läge, därefter dras den ut ytterligare en bit och detta läge behålls en stund.

 

KAT - Kontraktion, Avslappning, Töj

 

KAT är en töjning där muskeln aktiveras, dvs kunden möter terapeutens tryck och spänner muskeln före töjningen, och därmed ges en större avslappning och större töjbarhet under töjmomentet.

 

Longering 

 

Detta är en teknik som löser spänningar och ökar töjbarheten i en ytlig muskel. Muskeln bearbetas med långa drag i ett lätt uttöjt läge och förlängs därmed.

 

Triggerpunktsbehandling


Innefattar massage, muskelpressur, töjning och longering.