vad är massage?

 

Själva ordet massage betyder knåda, och massage har funnits och använts i tusentals år över världen i olika syften. Genom strykningar, knådningar och tryck påverkar man musklernas spänningsgrad och bindvävens förmåga att sträckas ut och dra sig samman.

Kroppen är skapad för rörelse, och eftersom många har stressiga, stillasittande och statiska arbeten kan detta leda till många olika belastningsskador och spänningar. Åttio procent av befolkningen får någon gång i livet ryggbesvär som beror på muskelrelaterade spänningar. Även besvär i nackar och skuldror är vanliga återkommande problem.

 

Hur påverkas kroppen av massage?

 

 • Massage gör musklerna smidiga och mer elastiska, stel bindväv mjukas upp.

 • Beröring är ett av människans mest fundamentala behov. Vid hudberöring frisätts ett flertal hormoner som påverkar kroppens alla funktioner, både fysiskt och psykiskt. Oxytocin, vilket är kroppens "lugn och ro hormon", gör att man får en känsla av avslappning och minskad aggressivitet. Produktionen av serotonin ökar. Det är en naturlig smärtstillare som minskar känslan av oro och sänker stressnivåerna. Humöret och sömnen förbättras.

 • Blodtrycket och pulsen sjunker, andningen blir djupare och lugnare.

 • Musklernas avslappning ökar, vilket innebär att trycket på blodkärlen minskar. Detta leder i sin tur till en ökad blodcirkulation och därmed bättre syresättning av muskelcellerna.

 • Ökningen av blodflödet tillför även vävnaderna näring och hormoner.

 • Näringsupptaget i tarmarna ökar vid massage.

 • Djup muskelmassage ökar även lymfcirkulationen.

 • Den ökade cirkulationen av blod medför en utrensning av slaggprodukter som t ex koldioxid och gamla celler.

 • Massage understödjer immunförsvaret så att kroppen lättare kan stå emot sjukdomar. Man håller sig frisk längre.

 • Massage har en lugnande effekt på nervsystemet.

 • Koncentrationsförmågan och vårt allmänna välmående ökar.

 • Masserade muskelvävnader får inte lika lätt ärrbildningar efter skador.

 • Rörligheten ökar.

 • Massage släpper på både fysiska och psykiska spänningar.

 • Det blir en god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler.

 

Varför blir en muskel spänd?

 

 • Monotona, ensidiga, långvariga eller felaktiga arbetsställningar.
 • En olycka eller skada som kan orsaka försvarsspänningar.
 • Stress - gör musklerna spända för att kroppen gör sig redo att använda dem.
 • Starka känslor som t ex sorg, rädsla eller ilska, gör att vi reagerar med att spänna våra muskler.
 • Dålig hållning gör att musklerna jobbar statiskt i onödan.
 • För hård träning.
 • Överanstränging.
 • Överbelastning, t ex tunga lyft.

En muskelspänning med eller utan förkortning ger ofta besvär av något slag, som t ex smärta, svaghet och ökad skaderisk. När syretillförseln till muskelcellerna minskar p g a spänningar blir det en ökad surhet i muskeln som receptorerna reagerar på - man får ont i musklerna.

Smärtan ger upphov till ytterligare muskelspänning och en ond cirkel har skapats.

Vissa muskler kan även trycka på nerver och kärl som passerar i anslutning till musklerna, det kallas för inklämning.